Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Inicio de sesión

Auga

Área de Recreo da Praia Fluvial Cerdedo

El área se enmarca al lado de la playa fluvial, cuenta con dos parrillas de piedra y con mesas y bancos también de piedra, el recinto está cerrado por un pequeño muro y está totalmente cubierto de hierba. El entorno es tranquilo, el susurro de las aguas y la vegetación, lo convierten en un lugar agradable. La vegetación es la típica y autóctona de clima suboceánico y mediterráneo húmedo.
 

Camiños Naturais.

Autores - Colaboradores: 

D.X. de Conservación da natureza
 

Guia ambiental do Parque Natural de Corrubedo que pretende achegar aos visitantes a través da descripción e explicación de 5 intinerarios: camiño da praia,camiño da Gandarela,Camiño da auga,Camiño do vento,Camiño do rio da Mar,os valores natrurais,culturais e etnográficos de este espazo.
Organismo promotor: D. X. Conservación da Natureza

 

Indicadores Ambientais de Galicia 2007

Autores - Colaboradores: 

D. X. de Desenvolvemento Sostible
 

Este documento supón un instrumento de difusión e información da situación ambiental de Galicia. Os indicadores recollidos neste informe permiten concluír que aínda que aumentan as presións sobre o medio, tamén se desenvolven as políticas e as iniciativas encamiñadas a diminuír e a correxir as agresións sobre el. A partir dos datos que achega este primeiro informe de situación ambiental de Galicia dedúcese que queda un longo camiño por percorrer para acadar os niveis de calidade ambiental axeitado para a poboación galega.

Cambio Climático: O Reto do Século XXI

Autores - Colaboradores: 

D.X. de Desenvolvemento Sostible
 

Este video informa das graves repercusións que está a sufrir o planeta debido aos efectos do cambio climático. Nel interveñen diferentes persoalidades coñecedores deste tema dando a coñecer as súas teorías sobre o que o cambio climático está ocasionando no noso planeta.
Organismo promotor: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

 

NATURGAIA. Berde-berdea CD-ROM

CD multimedia sobre 5 temas medioambientais: Biodiversidade, Contaminación atmosférica, Auga, Vacacións máis ecolóxicas e Cambio climático. Inclúe diversos materiais sobre cada tema: películas, preguntas, material escrito, fotografias temáticas, videos, xogos, infografias...
Organismo promotor: Naturgaia

 

Instrucións para a estrutura e codificación dos Plans de Xestión Forestal. Índice dun Plan de Xestión

Este manual pretende unificar criterios mínimos nos contidos e disposición da información nos Plans de Xestión, establecendo a estrutura mínima dun plan deste tipo, o formato do texto a presentar, a información xeoespacial a aportar, xunto coa información que se vai definindo nos indicadores dispostos nos seguintes doce anexos para finalizar co anexo trece denominado "Metadatos".
Organismo promotor:Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural e Dirección de Montes e Industrias Forestais

 

Distribuir contenido