Idiomas

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iníciar sessão de utilizador

Recursos Externos

Optimización enerxética no sector cárnico en Galicia.

Este informe tras comezar cun análise do sector cárnico en España e Galicia, fai un estudo sobre a estrutura e proceso produtivo de dita industria, localización dos principais puntos de demanda enerxética e dando datos sobre tal consumo. Por elo plantexa medidas de aforro enerxético para este sector. Finaliza cun anexo adicado á coxeneración, presentándoa coma unha das solucións máis eficaces para diminuir os custos enerxéticos, entre outros, tamén neste sector.
Organismo Promotor: INEGA

Cidade

uma cidade tem de contar com um número de eleitores, em aglomerado populacional contínuo, superior a 8000 e possuir, pelo menos, metade dos seguintes equipamentos colectivos: Instalações hospitalares com serviço de permanência; Farmácias; Corporação de bombeiros; Casa de espectáculos e centro cultural; Museu e biblioteca; Instalações de hotelaria; Estabelecimento de ensino preparatório e secundário; Estabelecimento de ensino pré-primário e infantários; Transportes públicos, urbanos e suburbanos; Parques ou jardins públicos.
Fonte: Lei n.º 11/82 de2 de Junho

Grupo Naturalista Hábitat

Ano: 1979 - Lugar: A Coruña
Esta asociación ten coma fin a conservación da natureza sobranceira en Galicia. Fundada na Coruña en 1979 por entusiastas estudosos da natureza, moitos deles afeccionados ás aves, xa dende o comezo compartíase co interese por artrópodos, réptiles, anfibios, mamíferos, plantas,... o que levou a unha mellor defensa de espazos coma un todo, coma hábitats. A iso dedican o seu traballo e estudo, á conservación dos espazos naturais, con ou sen protección legal.

Aerogenerador:

Aparato que transforma la energía eólica en energía eléctrica mediante rotores de palas. (RAE)

Conteúdo sindicado