Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Servizos

As principais funcións de Eixoecologia son as de:

   - Asesorar en procesos de diagnóstico eplanificación sustentable.

   - Investigar e desenvolver novos instrumentos para a análise de ecosistemas territoriais con especial énfase nos territorios urbanos.

   - Desenvolverinstrumentos de carácter técnico, económico, legal, de información, etc., que axuden a incorporar a cultura da sustentabilidade nas actuacións diarias de institucións públicas e privadas e da cidadanía en xeral, tales como:

  • · Eficiencia enerxética.
  • · Ecodeseño
  • · Xestión de residuos.
  • · Estandarización de eventos sustentables
  • · Elaboración de metodoloxías de traballo e estandarización de procesos nos ámbitos como, por exemplo, a xestión dos residuos.
  • · Análise da lexislación ambiental e propostas de mellora.