Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Buscador - Centro de Coñecimento

Publicacións

Publicaciones
Estudo de Mobilidade Alternativa

Este documento pretende abordar os elementos conceptuais e técnicos necesarios para abordar un plan de mobilidade...

Publicaciones
GUÍA DE CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DE PARQUES EÓLICOS

Esta publicación incorpora unha valoración con carácter glogal que nos permite avanzar na integración paisaxística...

Publicaciones
PLATAFORMA DESOURB

Arquitectura técnica de ampliación de funcionalidades e ferramentas SIX do Proxecto DESOURB, no que se inclúe...

Publicaciones
BASE TOPOGRÁFICA URBANA DE GALICIA (BTUG) v1.0

O Instituto de Estudos do Territorio (IET), co propósito de harmonizar e modernizar a cartografía dos ámbitos...

Publicaciones
IMAXES SATÉLITE

Co obxectivo de dispoñer dunha foto do territorio e actualizar toda a información xeográfica relacionada co proxecto...

Publicaciones
CARTOGRAFÍA BTG5 DA PENÍNSULA DO BARBANZA

Cartografía a escala 1/5.000 elaborada segundo o modelo de datos da Base Topográfica Armonizada de Galicia. Esta...

Publicaciones
Desenvolvemento de Actividades Innovadoras para a Xestión do Territorio

No marco do proxecto DESOURB define que a euro-rexión debe seguir un desenvolvemento territorial máis...

Publicaciones
Xestión de residuos urbanos nos municipios do Eixo Atlántico
Thu, 2011-06-02 (All day)

Xestión de residuos urbanos nos municipios do Eixo Atlántico, a primeira publicación da colección Estudos de...

Publicaciones
Axenda 21 local: Apoio á elaboración e implementación

As organizacións que pretenden alcanzar posicións de liderado nos seus ámbitos nestas primeiras décadas do século...

Publicaciones
DINÁMICAS DE OCUPACIÓN DO SOLO NA EURORREXIÓN: GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

COLECCIÓN: ESTUDOS DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

Comprender como as alteracións do uso do solo...

Publicaciones
INFORME DE SUSTENTABILIDADE DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2011

COLECCIÓN: INFORMES DE SUSTENTABILIDADE

O Informe de Sustentabilidade do Euro-rexión: Galicia e...