Linguaxes

  • Galego
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Estudo de Mobilidade Alternativa

imagen: 

Este documento pretende abordar os elementos conceptuais e técnicos necesarios para abordar un plan de mobilidade que dea resposta aos desafios que o uso da bicicleta levanta. Tammén crea a necesidade de dotarnos dos elementos organizativos que garanticen a sua implementación e mantenemento no tempo, incluindo a necesidade de incluir a mobilidade en bicicleta (e tammén os restantes medios) nas estratexias de planificación que actualmente configuran a cidade: plans directores municipais e demáis figuras do plan.

O documento presenta a primeira caracterización, como diagnóstico previo, da mobilidade en bicicleta nas cidades do norte de Portugal que se integran no Eixo Atlántico, para identificar o seu potencial de implementación e contribuir, en definitiva, a mellorar a calidade urbana e de vida.

Tamén se enumeran os criterios para a elaboración de un plan de mobilidade alternativa, as distintas fases que a sua elaboración debe seguir e presentados alguns aspectos a ter en conta no diagnóstico e propostas a desenvolver, en el momento de una aplicación de una red de bicicleta.