Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Recursos Propios

REVISTA DIVULGATIVA DE DESOURB (DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE URBANO)

imagen: 

Como colofón, a toda a actividade desenvolvida e xerada ao longo do período de execución do proxecto, e dentro do apartado de actividades de comunicación levadas a cabo, está esta publicación, na que se describe a razón de ser do proxecto, pasando por todas as súas aplicacións e desenvolvementos que se xeraron como resultado da súa xestión.

Estudo de Mobilidade Alternativa

imagen: 

Este documento pretende abordar os elementos conceptuais e técnicos necesarios para abordar un plan de mobilidade que dea resposta aos desafios que o uso da bicicleta levanta. Tammén crea a necesidade de dotarnos dos elementos organizativos que garanticen a sua implementación e mantenemento no tempo, incluindo a necesidade de incluir a mobilidade en bicicleta (e tammén os restantes medios) nas estratexias de planificación que actualmente configuran a cidade: plans directores municipais e demáis figuras do plan.

GUÍA DE CRITERIOS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA DE PARQUES EÓLICOS

imagen: 

Esta publicación incorpora unha valoración con carácter glogal que nos permite avanzar na integración paisaxística deste tipo de enerxía.

PLATAFORMA DESOURB

imagen: 

Arquitectura técnica de ampliación de funcionalidades e ferramentas SIX do Proxecto DESOURB, no que se inclúe manual do usuario e unha guía de instalación e administración do mesmo.

BASE TOPOGRÁFICA URBANA DE GALICIA (BTUG) v1.0

imagen: 

O Instituto de Estudos do Territorio (IET), co propósito de harmonizar e modernizar a cartografía dos ámbitos urbanos, tratou de aplicar os avances tecnolóxicos e cambios metodolóxicos no proceso de obtención da cartografía e, o que é máis importante, aplicar a evolución conceptual habida desde a cartografía, xa sexa como mapas en papel ou como mapas dixitais, ata a información xeográfica, en forma de conxuntos de datos xeográficos para ser cargados nun SIX ou integrados nunha IDE.

IMAXES SATÉLITE

imagen: 

Co obxectivo de dispoñer dunha foto do territorio e actualizar toda a información xeográfica relacionada co proxecto Desourb, adquiríronse imaxes de distintos satélites capturadas en 2012.

Para máis información: scit.cmati@xunta.es

CARTOGRAFÍA BTG5 DA PENÍNSULA DO BARBANZA

imagen: 

Cartografía a escala 1/5.000 elaborada segundo o modelo de datos da Base Topográfica Armonizada de Galicia. Esta base topográfica componse dun conxunto de datos vectoriais de carácter topográfico totalmente interoperable e permite a súa análise e explotación en Sistemas de Información Xeográfica.
A información topográfica estrutúrase en 8 temas:
• Puntos de referencia
• Redes de transporte
• Nomes xeográficos
• Hidrografía
• Relevo
• Cuberta terrestre
• Edificacións, poboacións e construccións
• Servizos e instalacións

Para máis información: scit.cmati@xunta.es

Archivo PDF: 

Desenvolvemento de Actividades Innovadoras para a Xestión do Territorio

imagen: 

No marco do proxecto DESOURB define que a euro-rexión debe seguir un desenvolvemento territorial máis eficiente e sostible, baseado en catro eixes fundamentais, o desenvolvemento económico e social sostible, o territorio, a enerxía limpa e o cambio climático e a produción e consumo sostible.

Archivo PDF: 

O “Foro de experiencias en desenvolvemento sustentable” reuniu a expertos nacionais e internacionais no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela

imagen noticias: 

 

O “Foro de experiencias en desenvolvemento sustentable” reuniu a expertos nacionais e internacionais no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela

Distribuir contido