Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Actividades

Eixoecologia para unha xestión municipal sustentable

Eixoecologia traballa en capacitar aos técnicos dos municipios responsables de implementar o modelo na toma de decisións, á hora de interpretalo e de utilizar as ferramentas para a súa xestión, a través de:

 

1. Apoio na elaboración da A21 segundo o modelo de Eixoecologia

A Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico considera o proceso de implantación da Axenda 21 Local como un instrumento estratéxico de relevo para contribuír á sustentabilidade desde os municipios. Eixoecologia actualmente presta o seu apoio en municipios que asumiron e comprometéronse coa metodoloxía da axencia (baseada en información estatística e xeográfica que permita unha aproximación analítica aos sistemas municipais), aos responsables da elaboración da Axenda 21 nos termos establecidos na Axenda 21 local: Apoio á elaboración e implementación, un documento orientador que pretende promover a elaboración da A21 L, no plano de acción para o desenvolvemento sustentable, en territorios caracterizados pola baixa densidade e a elevada dispersión. A metodoloxía proposta, baseada no Modelo Territorial de Sustentabilidade do Noroeste Peninsular aspira á consecución dun territorio estruturado que "conduce a unha maior eficiencia de ciclos, a unha maior equidade de oportunidades e accesibilidades, permitindo unha maior cohesión social". Este documento guía aos técnicos municipais na elaboración e implementación da A21L de forma sinxela e práctica.

 

2. Metodoloxía para a monitorización da sustentabilidade municipal 

Co obxectivo de contribuír á coordinación da ordenación sustentable do territorio na Eurorrexión, Eixoecologia traballa en definir unha metodoloxía innovadora de planificación e xestión territorial, baseada no desenvolvemento sustentable, a monitorización do territorio e a xeración e difusión do coñecemento. A partir desta metodoloxía poderase deseñar un sistema de información que permita o cálculo de indicadores para a realización dunha avaliación da sustentabilidade das propostas estratéxicas, así como a monitorización e seguimento dos efectos que no medio detéctense como consecuencia da implementación de dicha propostas.

Nesta liña de acción, Eixoecologia vén desenvolvendo os seguintes traballos:

Coa finalidade de achegar unha visión global da situación de partida na que se atopa a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal en termos de sustentabilidade e facilitar información relevante para a concienciación pública e a toma de decisións para o progreso cara á sustentabilidade Eixoecologia publicará nos próximos meses o Informe de sustentabilidade da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

A dispersión poboacional e a baixa densidade son elementos identitarios e comúns ao territorio de Galicia e o Norte de Portugal. Estas características representan unha das maiores dificultades para unha evolución positiva dos indicadores de sustentabilidade da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

3. Colaboración especial en proxectos singulares

En función da dispoñibilidade, Eixoecologia colabora no desenvolvemento de proxectos destacados  pola súa orixinalidade, eficiencia e contribución cara á sustentabilidade para que posteriormente sirvan como exemplos ou modelos de referencia. Neste ámbito, está a traballarse en:

  • · Eventos sustentables: implementar un sistema de xestión da sustentabilidade acorde ás directrices da norma británica BS 8901 que permita a mellora continua nos ámbitos de claves no desenvolvemento sustentable de: a Feira Económica de San Pedro, en Macedo de Cavaleiros e a maratón Coruña10.
  • · Plan de mobilidade alternativa da Eurorrexión: transferir as bases do Plan Director de Mobilidade Alternativa que está a elaborar a Xunta de Galicia, ao resto da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
  • · Plan para a optimización dos recursos investidos en eficiencia enerxética: expor a determinación daquelas actuacións que melloren a eficiencia enerxética  de maneira que, atendendo ás características e á realidade do noso territorio, optimicen a relación entre aforro enerxético e diñeiro investido.


Divulgación
Eixoecología traballa xunto á Xunta de Galicia na creación dun portal de coñecemento que poña a disposición de toda a sociedade o coñecemento básico xerado ou aprehendido e adaptalo para o seu implementación en forma de proxectos innovadores no territorio de Galicia e Norte de Portugal, coa finalidade albergar o coñecemento necesario para a implantación efectiva nos municipios, de proxectos ou iniciativas de referencia mundial no ámbito da sustentabilidade local.