Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Instalaciones de energía solar fotovoltaica. Pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de red.

Este documento establece as condicións técnicas que deben tomarse en consideración na convocatoria de axudas para a promoción de instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica no ámbito do Plan de Fomento das Enerxías Renovables do período 2005-2010. Establécese o ámbito de apicación do plego así coma a necesidade de xustificacións no caso de levar a cabo no proxecto solucións distintas ás previstas en dito plego.
Organismo promotor: IDEA. CENSOLAR. CIEMAT.