Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Estudo sectorial da coxeneración en Galicia.

Autores - Colaboradores:  


Este informe tras facer unha introdución sobre o que é e supón a coxeneración analiza a súa situación en Europa e en España, para logo adentrarse en Galicia.  Este informe presenta a coxeneración coma o futuro o cal vai estar moi ligado ao desenvolvemento das tecnoloxías que permitirán ampliar o campo de aplicación deste tipo de produción de enerxía, unha alternativa firme ás enerxías convencionais.
Organismo promotor: INEG