Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Unha paixón herdada

Autores - Colaboradores: 

Marta Lemos Jorge
 

Este libro é un compendio e unha escolma dunha obra que está contida en varios libros publicados, pero sobre todo dispersa nunha chea de artigos en diversos diarios, dos que hai aquí citas. O libro contén varias lecturas da obra de Castroviejo,  crónicas sobre algúns dos grandes espazos naturais e as paisaxes galegas, como os Ancares, as Cíes, as nosas noutrora abondosas e variadas brañas ou o camiño do Miño na busca do mar. A súa preocupación e sensibilidade polos asuntos medioambientais fai del unha das escasas voces que trataban estas materias na Galicia das décadas dos cincuenta e sesenta, e mesmo na España académica deses anos, o que o levou ás veces a polémicas e a recibir críticas dos máis intolerantes.
Organismo promotor: D.X. de Desenvolvemento Sostible