Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

I+D+I

Centro Agrotecnológico de Lugo (CETAL)

E un organismo de carácter público, legalmente constituido, sen fins lucrativos, capacitado para a realización de actividades destinadas a la generación de conocimiento tecnológico, así como a promover y facilitar su adquisición y explotación.

Innovación, Ciencia, Tecnoloxía (Incite)

É unha ferramenta de execución do Goberno galego en política de I+D+I. Está especialmente concentrado do desenvolvemento completo de dúas pezas esenciais para o correcto funcionamento do sistema galego de I+D+I: por un lado incrementar o potencial investigador e innovador de Galicia ; polo outro asentar a vertebración do sistema galego de innovación. É dicir as bases da estratexia científico-tecnolóxica galega aséntanse na mellora tanto cuantitativa coma cualitativa dos recursos humanos e na completa articulación do sistema I+D+I galego.

Distribuir contido