Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Aire

Firma de un acuerdo voluntario y elaboración de un plan de actuación para la mejora de la calidad del aire.

Este proyecto ha incluido las obras de acondicionamiento y nuevas instalaciones necesarias para alcanzar, entre otros resultados, una reducción de emisiones a la atmósfera, confinadas y difusas, de elementos gaseosos y partículas, una reducción de emisiones acústicas y una reducción del impacto visual, trabajando siempre ambas partes con transparencia, comunicación y colaboración.
Vizcaya.
 

Control de la calidad del aire por parte de la ciudadanía.

Esta iniciativa forma parte de un programa de control de la contaminación del aire realizado en el municipio de Sheffield (Yorkshire, Reino Unido).
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de una buena calidad del aire para la salud y para la mejora de la calidad de vida.

Estudo atmosférico da zona industrial.

Levouse a cabo un estudo da calidade do aire en zona industrial con problemas de emisións á atmósfera de xeito periódico. Dito estudo obtivo coma resultado que os valores son incluso menores que en áreas urbanas. Este estudo serve coma base de información que permite comparala con outros estudos (médicos, estatísticos, etc.).
Hernani (Guipuzcoa).
 

Sistematización del control de la calidad del aire de un municipio.

Esta idea comezou coa realización dun estudo para coñecer o contido particular de metais pesados suspendidos no aire e os compostos orgánicos volátiles da fase gaseosa. Logrouse a sistematización do control de calidade atmosférica do municipio permitindo a súa caracterización, localización dos principais focos de emisión e unha maior sensibilización cidadá.
Azpeitia (Guipuzkoa).
 

Plan de Loita contra o cambio climático de Vitoria-Gasteiz (2010-2020)

Elaboración dun plan que plantexa unha estratexia para a cidade de Vitoria-Gasteiz co fin de lograr a reducción de emisións dos GEI de cara ao ano 2020 así coma mitigar os efectos do cambio climático mediante accións de eficiencia e produción enerxética a escala municipal.
Vitoria-Gasteiz.
 

Cambio Global España 2020/2050. Programa Cidades: cara un pacto das cidades españolas ante o cambio global.

Guía para lograr o obxetivo de contar coas cidades españolas neutras en emisións de CO2. Asimesmo tamén se pretende unha descarbonización da sociedade española de cara ao 2020-2025.
España.
 

2015 Copenhague, primeira capital neutra en carbono.

Proxecto cuxo obxectivo é conseguir a reducción dun 20% de emisións para o 2015 respecto do ano 2005 convertindo asía a cidade na primeira capital neutra respecto do carbono para o ano 2025. Para a consecución dos obxectivos levaranse a cabo actuacións coma o desenvolvemento dun espazo ecolóxico, mellorar a saúde pública derivada de distintas accións ambientais e involucrar neste proxecto a cidadanía obtendo dela unha participación activa.
Copenhague.
 

ProjectZero Sønderborg (Dinamarca), cidade libre de emisións.

Proxecto parte da visión de converter a poboación nun territorio con cero emisións para o ano 2029. Proxecto formado por outros proxectos que afectan a todos os distintos sectores da sociedade, loitando por conseguir cumprir o reto dun compromiso e elevado nivel de participación de todos os axentes implicados.
Sønderborg (Dinamarca).
 

Instalación minieólica en edificios urbanos en Lisboa.

Trátase dunha instalación minieólica en cuberta que consta de oito aeroxeneradores urbanos que producen 38.000KWh ao ano.
Lisboa.
 

Refrixeración de andéns, oficinas e locais comerciais da estación de Metro de Pacífico de Madrid mediante un sistema de bomba de calor xeotérmico (BCG)

Co obxectivo de obter unha temperatura moderada levouse a cabo a implantación dun sistema baseado na enerxía xeotérmica, intercambiando calor a partires de aire ou auga que se envía dende o subsolo, aproveitando que a temperatura de este é constante ao longo de todo o ano. Deste xeito, o aire que se manda en verán enfríase ao pasar polas canalizacións do subsolo e volve á superficie cunha temperatura menor, producíndose o proceso inverso en inverno.
Madrid (Estación Pacífico de la línea 1 del metro).
 

Distribuir contido