Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Medio Rural

Vai de Roteiros

Coordinado pola organización Verdegaia, o Programa VAI DE ROTEIROS!, ten un dobre obxectivo de dar forma a unha actividade que até o de agora non tiña un fío condutor visíble e de coñecer e valorar o mellor e o peor do noso territorio, educando e ao mesmo tempo reivindicando unha correcta xestión do mesmo.
 

Alvergue Turismo Rural Alvarella (entidade para a educación ambiental)

Entidade para a educación ambiental así coma un turismo rural didáctico no que todos os elementos que a compoñen intentar ser exemplo do respecto ao entorno natural.
 

Museo Etnográfico e do Viño de Cambados

O Museo Etnográfico e do Viño é o primeiro museo de Galicia e un dos primeiros de España con esta temática. Nel amósase un percorrido pola historia, o arte, a xeografía, a cultura popular, así coma todos os aspectos vitivinícolas do viño das Rías Baixas. Complétase cunha serie de salas de exposicións interiores e exteriores.
 

Aula Forestal de Areas, en Tui

No edificio acolléronse os inicios da moderna xestión forestal en Galicia. Parte das seis amplias salas de este museo están dedicadas á memoria do enxeñeiro forestal Rafael Areses, fundador do  viveiro. Consérvanse alí, entre outros, o despacho de quen foi o principal modernizador da xestión do monte galego, así coma as súas coleccións de sementes. Outros espazos están destinados a unha exposición acerca da xestión forestal sustentable,  en general a divulgación dos valores do bosque.
 

Universidade Rural Galega

        A  U.R.G. nace coa idea de intentar facer visible todo o patrimonio etnográfico galego servindo de altofalante de toda esa realidade, consideran  que tod@s podemos contribuir a poñer en valor as tradicións rurais, a favorecer o seu recoñecemento e dignificación e a facer chegar á sociedade toda a riqueza persoal, grupal e etnográfica do medio rural.
 

 Rede da Educación Galega (REDUGA) 

Infraestrutura de telecomunicacións e redes ó proxecto SIEGA, dotándoo dos recursos informáticos e humanos esenciais para o funcionamento dos servizos educativos que se ofertan. REDUGA proporciona a infraestructura tecnolóxica necesaria a tódolos centros, integrándoos no sistema para que compartan os seus recursos pedagóxicos sen perder autonomía.

Fundación Fragas do Mondeo

Trátase dunha entidade non gubernamental (ONG) e non lucrativa (ONL) de carácter fundacional. O seu obxectivo é crear un fondo de conservación da natureza na comarca de As Mariñas (A Coruña), que permita comprar fincas de interese natural para a protección dos hábitats prioritarios. Deste xeito poden coidar a paisaxe e os bosques, asegurando un futuro para as especies de animais e plantas que conforman a biodiversidade destes ecosistemas.
 

Impulso vitivinícola do Ribeiro

Este proxecto integral abrangue todos os puntos estratéxicos: infraestruturas, capital humano, superficie territorial, variedade dos viñedos, promoción da calidade dos viños e modernización das explotacións.
 

Actuación global de infraestruturas na Ribeira Sacra lucense

Este proxecto intégrase dentro das prioridades da Consellería do Medio Rural de impulsar a zona sur da provincia de Lugo. As posibilidades produtivas, climáticas, edafolóxicas, mesmo paisaxísticas, turísticas e de ocio, fan desta comarca unha das prioridades para poñela en valor.

Asociación Galega Monte Industria

Asociación galega formada por persoas con inquedanzas por unha mellor xestión do monte galego.
 

Distribuir contido