Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Medio Rural

Asociación de Viveiros Forestais de Galicia Vifoga

Agrupación de viveiros forestais privados para conseguir comezar ben o futuro dos nosos bosques, producir a planta da mellor calidade, en cantidade e coa xenética axeitada, debido a que unha óptima forestación depende da selección e da mellora do material vexetal de partida.
 

Asociación Forestal de Galicia

 AFG é unha Asociación privada sen ánimo de lucro que agrupa a propietarios forestais particulares e comunidades de montes en man común de Galicia.

Foro da Madeira

O Foro de Madeira está integrado polas consellerías de Vivenda e Solo, Innovación e Industria e Medio Rural, xunto co CIS-Madeira, o Clúster da Madeira, FEARMAGA, Asociación Galega Monte-Industria e FECEG, que constituíron un foro de traballo e opinión aberto a todo tipo de empresas e institucións vinculadas ao sector
 

WEB: Construción en madeira

O Foro da Madeira é o artífice desta páxina, que ofrece unha visión completa sobre toda a información elaborada polo CIS Madeira no ámbito da construción. Aquí están a “Guía da madeira estrutural” e “Patoloxías da madeira estrutural”, obras que tratan tanto da madeira nova posta en obra como da recuperación de madeira antiga, respectivamente. A documentación dos Cursos de construción en madeira ofrece un amplo abano de información técnica sobre usos e posibilidades a madeira á hora de construír.
 

Plataforma Tecnolóxica Galega da Madeira

Defínese como un instrumento de concertación que agrupa aos axentes representativos do contorno produtivo, científico e tecnolóxico da cadea da madeira. Ten como finalidade fomentar e producir sinerxías entre estes diferentes actores para dinamizar a planificación da investigación e o desenvolvemento deste sector estratéxico para Galicia.
 

Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia

Este centro `promove o desenvolvemento de proxectos de investigación,  a prestación de servizos como o estudio de materiais e produtos, a mellora de procesos produtivos, a formación de recursos humanos, e a información e documentación especializada. O centro está dotado dun completo laboratorio, equipado cos medios técnicos necesarios para realizar ensaios físico-mecánicos e químicos de diversa natureza.
 

Proxecto ILDER

O proxecto ILDER (Inserción Laboral no Desenvolvemento Rural ) é un proxecto coordinado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) aprobado ao abeiro da 2ª convocatoria da Iniciativa Comunitaria EQUAL. A Agrupación de Desenvolvemento que o participa está composta por sindicatos agrarios, empresas, administracións e outras entidades ligadas ao medio rural galego.

Proxecto SITGA "Parroquias de Galicia"

Ferramenta que permite analizar as distintas comarcas que compoñen Galicia, descompoñendoas en concellos e parroquias.
 

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

SODECO configúrase como unha sociedade anónima de carácter instrumental e de servizos de apoio ao desenvolvemento territorial, constituída pola Xunta de Galicia cuxo obxecto é a realización de actividades de investigación e a prestación de servizos relacionados cos estudos e a planificación territorial e o desenvolvemento comarcal. Así mesmo, encárgase da elaboración de estudos, programas, proxectos, plans e accións de desenvolvemento local e comarcal.

Fondo Galego de Garantía Agraria

O Fondo Galego de Garantía Agraria desenvolve as accións necesarias para a aplicación da Política Agraria Común no eido agrícola e gandeiro, respecto das axudas e subvencións con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) así como ás medidas de intervención e regulación de mercados das distintas Organizacións Comúns de Mercados (OCM) financiadas tamén polo dito Fondo.
 

Distribuir contido