Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Litoral

Costa da Morte (LIC)

Tramo de costa expuesta que incluye a los siguientes enclaves: Marismas de Baldaio, Islas Sisargas, Ensenada de A Insua, Laguna de Traba, Cabo Vilán y Cabo Fisterra. Marismas de Baldaio y Ensenada de A Insua albergan interesantes poblaciones de aves acuáticas invernantes, aunque sin alcanzar cifras importantes. Los abruptos acantilados de Islas Sisargas y Cabo Vilán concentran a la práctica totalidad de las colonias de Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla) y Arao Común (Uria aalge) de España. Islas Sisargas también alberga la pricipal colonia de Gaviota Sombría (Larus fuscus) de España.

Costa Ártabra (LIC)

Costa Ártabra alberga una gran diversidad de elementos paisajísticos que incluye a los siguientes enclaves: Serra da Capelada, lagoa y areal de Valdoviño y lagoa de Doniños. Serra da Capelada es un complejo geológico de gran interés formado por rocas básicas y ultrabásicas, con cantiles costeros de hasta 500 m de desnivel y matorrales aerohalinos de Erica vagans y Ulex maritimus, zonas de encharcamiento temporal y algunas turberas. La laguna de Valdoviño alberga 1.000 aves acuáticas durante el período invernal y presenta una notable extensión cubierta por vegetación palustre.

Complexo húmido de Corrubedo (LIC)

Sistema dunar de gran interés geomorfológico, al ser una de las representaciones dunares más notables del litoral cántabro-atlántico. La isla de Sálvora alberga colonias de Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans).
 

Carnota-Monte Pindo (LIC)

La playa de Carnota pasa por ser la más extensa de Galicia. El arenal, de siete kilómetros de largo por medio de ancho prolongado en dunas, se abre en un canal en la zona norte por donde penetra el mar creando una llanura intermareal de gran productividad natural. De la fertilidad de la vega contigua a las marismas dan testimonio los famosos hórreos de Carnota. Son los depósitos de grano y almacenamiento hortícola más largos de Galicia. El monte Pindo se alza 627 metros a escasos dos kilómetros del mar.

Parque Natural Complejo Dunar de Corrubedo

O Parque Natural encerra un complexo húmido costeiro composto por zonas inundables, lagoas e un cordón de dunas. O complexo evoluciona a partir do cordón dunar que, no seu movimento, rematou aislando as masas de auga. O sistema dunar presenta unha das mellores mostras de vexetación costeira de Galicia. Nas lagoas existen brañas con xuncos e salicornias, aparecendo na de Vixan de características menos halófilas, comunidades de carrizal. Caracterízase por albergar unha abundante avifauna. especialmente de especies limícolas
 

Ría do Eo (ZEPA)

A Ría do Eo, situada no límite entre Galicia e Asturias, presenta unha forma alongada que se estira de norte a sur. A súa importancia natural motivou que se declarara Zona de Especial Protección para Aves, ZEPA.  A riqueza ornitolóxica desta ría fai que sexa declarada como refuxio de caza, zona de especial protección para las aves (ZEPA)
 

Ría de Ortigueira e Ladrido (ZEPA)

A desembocadura dos ríos Mera, Caleira e Ladrido dan forma a esta aberta e sinuosa ría de pendentes suaves e altitudes baixas, onde se desenvolven unhas extensas chairas intermareales, amplas marismas e humedais e un ben desenvolto sistema dunar.  A gran productividade biolóxica dos humedais costeiros de Galicia  convérteos en lugares idóneos para la reproducción e invernada de numerosas aves acuáticas. Deste xeito a ría de Ortigueira consitúe un lugar privilexiado para observar garzas, zarapitos, ostreros, agujas, correlimos, archibebes, ánades.
 

Illas Sisargas (ZEPA)

As illas Sisargas son un pequeno arquipélago que se atopa fronte a Malpica de Bergantiños, na Costa da Morte. O arquipélago está formado por tres illas, chamadas Sisarga Grande, Malante e Sisarga Chica, e unha serie de illotes circundantes como Chalreu e Xoceiro. As illas son na súa maioría de natureza escarpada, o que propicia que na Sisarga Grande haxa numerosos acantilados. Porén, nesta mesma illa podemos atopar un embarcadeiro e unha pequena praia no sur.

Lagoa e areal de Valdoviño (ZEPA)

A lagoa é de augas someras e un cordón dunar de considerable extensión. Alberga 1.000 aves acuáticas durante o período invernal e presenta unha notable extensión cuberta por vexetación palustre. Presenta un extenso areal con boas representacións de dunas primarias e unha interesante e diversa flora psammófila.
 

Complexo intermareal Umia-Grove, Lanzada, Punta Carreirón e Lago Bodeira (ZEPA)

Trátase dun conxunto de áreas litorais situadas no suroeste da ría de Arousa, que comprende a enseada de O Grove e o istmo de A Lanzada, o estuario do Umia, a lagoa Bodeira e o extremo sur da illa de Arousa (punta Carreirón).
 

Distribuir contido