Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

Zonas de Especial Protección para as Aves

Serra da Enciña da Lastra (ZEPA)

Área de especial interés para las aves rapaces, entre las que destaca la presencia de una pareja de Águila Real (Aquila chrysaetos), así como la presencia hasta tiempos recientes de una pareja de Alimoche Común (Neophron percnopterus). En este espacio se localiza la única población gallega conocida de Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
 

Ría do Eo (ZEPA)

A Ría do Eo, situada no límite entre Galicia e Asturias, presenta unha forma alongada que se estira de norte a sur. A súa importancia natural motivou que se declarara Zona de Especial Protección para Aves, ZEPA.  A riqueza ornitolóxica desta ría fai que sexa declarada como refuxio de caza, zona de especial protección para las aves (ZEPA)
 

Ría de Ortigueira e Ladrido (ZEPA)

A desembocadura dos ríos Mera, Caleira e Ladrido dan forma a esta aberta e sinuosa ría de pendentes suaves e altitudes baixas, onde se desenvolven unhas extensas chairas intermareales, amplas marismas e humedais e un ben desenvolto sistema dunar.  A gran productividade biolóxica dos humedais costeiros de Galicia  convérteos en lugares idóneos para la reproducción e invernada de numerosas aves acuáticas. Deste xeito a ría de Ortigueira consitúe un lugar privilexiado para observar garzas, zarapitos, ostreros, agujas, correlimos, archibebes, ánades.
 

Illas Sisargas (ZEPA)

As illas Sisargas son un pequeno arquipélago que se atopa fronte a Malpica de Bergantiños, na Costa da Morte. O arquipélago está formado por tres illas, chamadas Sisarga Grande, Malante e Sisarga Chica, e unha serie de illotes circundantes como Chalreu e Xoceiro. As illas son na súa maioría de natureza escarpada, o que propicia que na Sisarga Grande haxa numerosos acantilados. Porén, nesta mesma illa podemos atopar un embarcadeiro e unha pequena praia no sur.

Lagoa e areal de Valdoviño (ZEPA)

A lagoa é de augas someras e un cordón dunar de considerable extensión. Alberga 1.000 aves acuáticas durante o período invernal e presenta unha notable extensión cuberta por vexetación palustre. Presenta un extenso areal con boas representacións de dunas primarias e unha interesante e diversa flora psammófila.
 

Complexo intermareal Umia-Grove, Lanzada, Punta Carreirón e Lago Bodeira (ZEPA)

Trátase dun conxunto de áreas litorais situadas no suroeste da ría de Arousa, que comprende a enseada de O Grove e o istmo de A Lanzada, o estuario do Umia, a lagoa Bodeira e o extremo sur da illa de Arousa (punta Carreirón).
 

Illa de Ons (ZEPA)

 Está considerado pola Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) coma un dos lugares de invernada e paso de aves acuáticas máis importante do litoral norte peninsular. Elévase ata quince mil o número de acuáticas invernantes, incluíndo medias de case catro mil anátidos e diez mil limícolas.
 

Illas Cies (ZEPA)

Presencia de acantilados y sistema dunar con especies singulares de gran interés botánico, entre las que se incluyen endemismos y otras especies características de estos medios como Armeria pungens y el helecho Asplenium marinum. Importantes colonias de Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis), que con 1.000p se trata de una de las más importantes de Europa, y de Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans) con 20.000p, una de las más importantes del mundo
 

Distribuir contido