Linguaxes

  • Galego
  • Español
  • Português

Feed Eixoecologia

Buscar

Iniciar sesión

PEMES

“Observatorio Medioambiental para Pymes de Galicia Sur"

Este observatorio realizou un análisis pormenorizado de la situación real en materia medioambiental (conocimientos, deficiencias, necesidades, etc.) de las pequeñas y medianas empresas del sur de Galicia. Lo que se intenta conseguir, son una serie de acciones formativas y divulgativas encaminadas a solventar, dentro de lo posible, la desinformación existente dentro de este colectivo en materia medioambiental. Esta labor educativa está apoyada por estructuras propias: Web, observatorio y plataforma e-learning, encaminadas a la extensión y mejora de dicha labor en el tiempo.
 

Proxecto MEDRA

Proxecto MEDRA é unha acción de apoio continuado e persoalizado ás empresas novas, empregando os instrumentos máis axeitados ás súas especificidades. Éste diríxese a pequenas e medianas empresas de non máis de 4 anos de existencia e que, posuíndo polo menos unha pequena estrutura, teñen interese en mellorar a súa potencialidade competitiva.
 

Centro de Innovación e Servizos, Tecnoloxía e Deseño

Trátase dun axente facilitador para a transferencia das denominadas novas tecnoloxías ás pemes de Galicia, propiciando ademais a creación do clima oportuno para que a conciencia innovadora se instaure entre tódolos actores do tecido productivo galego. Facilita a estas empresas información e formación.
 

Distribuir contido